Nacházíte se: ALAID.cz > Psychiatrie > Psychoterapie

Psychoterapie

Co si představit pod pojmem psychoterapie? Je to léčebné působení psychologickými prostředky, které má odstranit nebo zmírnit psychické potíže a podle možnosti odstranit jejích příčiny. V průběhu terapie dochází ke změnám v prožívaní a chování klienta.

Nabízíme systematickou individuální a skupinovou psychoterapii zaměřenou na klienta a jeho potřeby, využíváme kombinace účinných prvku jednotlivých přístupu,směru (systemickou, kognitivně.beheviorální, hypnoterapii) vždy v zájmu klienta s orientaci na řešení(změnu).

Kognitivně-beheviorální terapie je terapeutický směr zaměřený na úpravu myšlení, úpravu vzorců maladaptivního chování, zlepšení komunikace s okolím a nácvik relaxace. Učí klienty zacházet se symptomy, řešit problémy, zbavovat se zbytkových příznaků, trénuje dovednosti potřebné pro zvládání stresových situací.

Systemická psychoterapie umožňuje klientům dosáhnout požadované změny za minimálního vměšování terapeuta. Terapeut respektuje klientovo „vidění“ skutečnosti a svými dovednostmi v rozhovoru umožňuje nalézt klientovi změnu. Systemický přístup respektuje v plném rozsahu klienta, ztotožňuje se s takovými postupy v terapii, aby terapie „nebolela“, byla příjemná a užitečná.

Psychoterapie je vhodná při následujících obtížích:

  • dlouhotrvající úzkostné stavy
  • pocity nespokojenosti a nízkého sebevědomí
  • dlouhotrvající pocity prázdnoty a ztráty životního smyslu
  • pocity samoty a izolace
  • psychosomatické obtíže
  • dlouhodobé a soustavné selhávání v mezilidských vztazích
  • poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie, přejídaní se, obezita)
  • závislost na alkoholu a psychoaktivních látkách
  • traumatické životní události
  • fyzické či psychické zneužívaní

Psychoterapii lze využít i pokud žádné problémy nemáte, ale chcete pracovat na sobě, dosáhnout osobního růstu.

Žijeme ve společnosti, ve které je moderní být aktivní, výkonný, úspěšný, společenský. Není v módě se stěžovat, mít smutnou náladu. Přes to se může stát, že člověk už neví jak dál, cítí se unavený, vyčerpaný, má strach, nevěří si, je předrážděný, do ničeho se mu nechce, v ničem nenachází smysl. Takový člověk trpí a s nim i jeho blízcí.

Někdo se do takového stavu dostane bez zjevné příčiny, někdo po ztrátě zaměstnání, partnera, po neúspěchu v podnikání či ve škole. A někdo se cítí zle tak dlouho, že už si ani nepamatuje, že by to bylo jiné. Vysoké požadavky společnosti a uspěchaná doba může být jedním ze tresorů , který negativním způsobem se odráží na psychice člověka a jeho fyzickém stavu. Prvními známkami stresu jsou často bolesti hlavy, bolesti zad, svalové napětí. Pro tyto potíže využíváme v rámci komplexní psychiatrické péče i rehabilitační fyzioterapii, zahrnující masáže, vodní procedury a relaxační cvičení.